پاورپوینت هوش معنوی

به تعداد 56 اسلاید
کارشناسی ارشد - دکتری
مناسب اساتید و ارائه (سمینار) دانشجویان

مقدمه
تاریخچه
تعاریف
انواع هوش در نظریه ها
پیش فرض های هوش معنوی
معنویت در انسان به چه صورت شکل می گیرد
خصوصیات هوش معنوی
اصول هوش معنوی
اجزای هوش معنوی
کارآیی هوش معنوی
کاربرد هوش معنوی در محیط کار
مدل 12مولفه ای هوش معنوی
خصوصیات افراد دارای هوش معنوی
مولفه های هوش معنوی در اسلام
تفاوت سلسله مراتب نیازها از دو دیدگاه
مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر
شباهت ها و تفاوت های انواع هوش
منابع