جزوه طراحی اجزا 2

 به تعداد 100 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

 

همه مباحث یاتاقانها

همه مباحث چرخ دنده ها

همه مباحث اجزای مکانیکی

همه مباحث کلاج ها - ترمز ها و چرخ لنگر